Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn zeloten?

De zeloten waren een Joodse groep ‘ijveraars’ die de bevrijding van Israël nastreefden. Ze verzetten zich dikwijls met geweld tegen de Romeinse overheersing van hun land. De zeloten waren ook verantwoordelijk voor de opstand tegen Rome. In 70 na Christus leidde die tot de verwoesting van Jeruzalem door het Romeinse leger. Voor de verwoesting hadden de zeloten de macht in Jeruzalem. De belangrijkste bron over de zeloten zijn de geschriften van Flavius Josephus.

Simon de Zeloot

In sommige bijbelvertalingen wordt een leerling van Jezus Simon de Zeloot genoemd. Dat hij ‘Zeloot’ genoemd wordt heeft niets te maken met de latere groep van zeloten. Hij wordt zogenoemd vanwege de betekenis van het woord ‘Zeloot’: ijveraar (voor de wet van God). Om die verwarring te voorkomen wordt Simon in andere vertalingen ‘de IJveraar’ genoemd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons