Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vreemdelingschap als metafoor

In de Bijbel wordt vreemdelingschap gebruikt als metafoor voor een bepaald religieus bewustzijn. De gedachte is dat het leven op aarde een kort oponthoud is. De gelovige is op aarde als een vreemdeling in een vreemd land, op weg naar het hemels vaderland.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons