Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn sadduceeën?

De sadduceeën worden in het Nieuwe Testament genoemd als een leidende Joodse groepering. Samen met de farizeeën en de essenen vormen zij een vast drietal in de geschriften van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus.

Een sadducese school?

Terwijl de essenen en de farizeën duidelijk eigen ‘scholen’ vormden, is het onduidelijk of dat ook voor de sadduceeën gold. Het probleem is dat wij van hen geen enkel eigen document hebben. De berichten over hen komen steeds van anderen, die ongeveer hetzelfde schrijven: de sadduceeën vormden een kleine groep, en ze waren niet geliefd.

Sociale positie

Vaak worden sadduceeën gekarakteriseerd als rijke, gehelleniseerde Joden die sterk verbonden waren met het priesterschap. Er is niet genoeg bewijs om dat met zekerheid te zeggen. Maar de informatie in het Nieuwe Testament en Josephus geeft wel enige aanleiding om te denken dat de sadduceeën behoorden tot de hogere sociale klassen in Jeruzalem. 

De naam ‘sadduceeën’

De naam ‘sadduceeën’ is waarschijnlijk afgeleid van een hogepriester met de naam Sadok. Deze priester komt voor in de verhalen over David (2 Samuel 8:17) en Salomo (1 Koningen 1:34).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons