Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De stadspoort in de rechtspraak

De stadspoort was in het oude Nabije Oosten een belangrijke ontmoetingsplek. Iedereen die een stad in- of uitging, kwam erlangs. Als mensen dus iemand wilden ontmoeten, gingen ze naar de stadspoort (1 Samuel 9:18). 
De stadspoort is een belangrijke plek waar recht gesproken werd. Hier kwamen onder andere de oudsten bij elkaar om zaken te beslissen.

Functies van de stadspoort

De stadspoort was een plaats die diende voor verschillende doeleinden. Samen met de stadsmuur maakte het deel uit van de verdedigingswerken van de stad.
Verder was het de plaats om: 

  • recht te spreken;
  • (koop)contracten te sluiten;
  • handel te drijven (markt);
  • nieuws uit te wisselen. 

Stadspoorten konden ook een religieuze functie hebben. Bij een aantal poorten zijn offeraltaren gevonden, en stèles met religieuze inscripties. De stadspoort zou in zo’n geval eenzelfde functie hebben gehad als de synagoge.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons