Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie is Philo?

Philo van Alexandrië  was een Joods filosoof uit Alexandrië. Hij leefde van 20 voor Christus tot 50 na Christus. Hij heeft veel boeken geschreven, waarvan de meeste gewijd zijn aan de uitleg van de Pentateuch (eerste vijf boeken van het Oude Testament). 

De Bijbel allegorisch uitgelegd

Philo legde de Bijbel allegorisch uit. Dat betekent dat volgens hem alles in de Bijbel behalve een letterlijke betekenis ook een symbolische en geestelijke (‘allegorische’) betekenis heeft. Door deze manier van kijken las Philo in de Bijbel allerlei filosofische beginselen. Zo zag hij bijvoorbeeld de slang in Genesis 3 als symbool voor genot. En Abram die vertrekt uit Ur, stond volgens hem symbool voor de ziel die het lichaam verlaat.

Essenen

Philo schreef ook over de essenen. Hij benadrukte dat de essenen een celibatair leven leidden en kozen voor armoede. Ze verbouwden volgens hem net genoeg voedsel om in leven te blijven. 
Ook wijst Philo op de gemeenschappelijkheid in het leven van de essenen: ze hadden volgens hem één schatkist waar alle opbrengsten verzameld werden. Zelfs hun kleding was gemeenschappelijk bezit en maaltijden werden met elkaar gevierd. De essenen waren volgens Philo volstrekt pacifistisch: ze wezen het bezit van wapens af.

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons