Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn nikolaïeten?

In Openbaring wordt verteld over een christelijke stroming in de gemeente van Efeze en Pergamum. Volgens sommigen was het een gnostische sekte. Volgens anderen zou de term gewoon betekenen: volgelingen van Nikolaüs. Wie Nikolaüs was, is niet bekend, al wordt er wel een Nikolaüs in Handelingen 6:5 genoemd, een proseliet uit Antiochië.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons