Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Muziek in de Bijbel

Muziek heeft altijd een sterke invloed gehad op de menselijke geest, en ook in de Bijbel wordt op allerlei momenten muziek gemaakt.
In het Oude Testament was muziek een vast onderdeel van overwinningsfeesten en feesten in de tempel. Ook in de eerste christelijke gemeenten speelde muziek een belangrijke rol.

Muziek in het Oude Testament

Muziek speelt op verschillende plekken in het Oude Testament een grote rol:

Psalmen

Het bijbelboek Psalmen is het muziekboek bij uitstek in de Bijbel. De psalmen zijn liederen, bedoeld om te worden gezongen. In de opschriften staan veel aanwijzingen voor de muziek en muziekinstrumenten. Ook in de psalmen zelf gaat het regelmatig over musiceren, zoals in Psalm 45:9. Toch is de betekenis van technische termen als ‘sela’ en ‘koorleider’ moeilijk te achterhalen, net als die van de psalmopschriften.

Muziek in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament staan minder liederen en verwijzingen naar instrumenten. We komen wel een paar verwijzingen naar muziek tegen, zoals in Lucas 7:32 waar staat: 

Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, 
toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren.

Ook de lofzang van bijvoorbeeld Maria is erg bekend (Lucas 1:46-54). Dit lied of gebed heeft sterke overeenkomsten met het lied van Hanna in 1 Samuel 2:1-10.
Als Paulus het in 1 Korintiërs 14:7-8 heeft over de verschillende gaven van de Geest, vergelijkt hij die met verschillende muziekinstrumenten, zoals een trompet en een fluit.
En uit Kolossenzen 3:16 en Efeziërs 5:19 blijkt dat er in de eerste christelijke gemeenten psalmen, liederen en hymnen gezongen werden voor God.
Ten slotte zijn er in het Nieuwe Testament ook (delen van) liederen te vinden, bijvoorbeeld het nieuwe lied voor het lam, in Openbaring 5:9-10, en het lied van Mozes en van het lam in Openbaring 15:3.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons