Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Keizer Nerva

Beeld van keizer Nerva op het forum Romanum in Rome.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons