Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De Joodse Oorlog

In 66 na Christus begint de Joodse Oorlog. Vooral de zeloten spelen een grote rol tijdens deze opstand. In het begin van de opstand verslaan de Joodse opstandelingen de Romeinen. In 67 na Christus stuurt de Romeinse keizer Nero zijn generaal Vespasianus naar Caesarea met 60.000 soldaten. In 68 na Christus heeft hij Galilea en de kuststrook terugveroverd. De rest van de Joodse opstandelingen trekt zich daarom terug in Jeruzalem. 
Inmiddels is Vespasianus keizer geworden en heeft hij het beleg van Jeruzalem overgedragen aan zijn zoon Titus. Die neemt in het jaar 70 Jeruzalem in: hij verwoest de stad en de tempel, en verkoopt veel opstandelingen als slaaf.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons