Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Herodes Agrippa I in de Bijbel?

Herodes Agrippa I is een kleinzoon van Herodes de Grote. Dankzij een goede verstandhouding met de Romeinse keizers krijgt hij tussen 37 en 44 na Christus de macht over het hele gebied waarover zijn grootvader had geregeerd.
Het boek Handelingen noemt Herodes Agrippa in verband met vervolgingen van de eerste christenen.

Machtsuitbreiding

Herodes Agrippa groeit op in Rome, waar hij bevriend raakt met de latere Romeinse keizers Caligula en Claudius. Omdat hij verdacht wordt van een samenzwering tegen keizer Tiberius, brengt hij een halfjaar in de gevangenis door. Keizer Caligula, de opvolger van Tiberius, laat Herodes Agrippa echter vrij en benoemt hem tot heerser over het gebied ten noordwesten van Galilea. Later krijgt hij ook de gebieden Galilea en Perea onder zijn bestuur.
Na de dood van keizer Caligula geeft Herodes Agrippa zijn steun aan Claudius om hem keizer op te volgen. Als beloning stelt Claudius hem als koning aan over het hele Joodse gebied. Vanaf dat moment is hij koning over het hetzelfde gebied als zijn grootvader Herodes de Grote.

Vervolging van de eerste christenen

Herodes Agrippa heeft een niet-Joodse afkomst. Om zijn Joodse onderdanen ter wille te zijn, kiest hij ervoor om vanuit de oude hoofdstad Jeruzalem te regeren. Ook op andere manieren probeert hij de Joden te vriend te houden. Tegen die achtergrond kan zijn agressieve optreden tegen de eerste christenen worden verklaard. Voor de Joodse leiders was het namelijk belangrijk dat de volgelingen van Jezus werden bestreden.
Volgens Handelingen 12:1-19 laat Herodes leden van de christelijke gemeente in Jeruzalem oppakken en mishandelen. Ook laat hij de apostel Jakobus vermoorden door hem te onthoofden. Aangemoedigd door de positieve reacties van de Joden probeert Herodes ook de apostel Petrus te doden. Maar Petrus wordt door een engel bevrijd uit de gevangenis en vlucht weg uit Jeruzalem.

Dood en opvolging

Herodes Agrippa overlijdt in 44 na Christus na een kort ziekbed. De geschiedschrijver Flavius Josephus en Handelingen 12:20-23 brengen zijn plotselinge dood ermee in verband dat hij zich tijdens een feest als god heeft laten vereren.
Omdat zijn zoon Agrippa II nog te jong is om hem op te volgen, wordt het Joodse gebied tijdelijk weer een Romeinse provincie. Later krijgt Agrippa II alsnog de macht over een deel van het vroegere koninkrijk van zijn vader.

 

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons