Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Archelaüs in de Bijbel?

Archelaüs is een zoon van Herodes de Grote. Na de dood van zijn vader krijgt Archelaüs het bestuur over Judea, Samaria en Idumea. Archelaüs is heerser over deze gebieden van 4 voor Christus tot 6 na Christus.

Afgezet en verbannen

Archelaüs is bijzonder impopulair omdat hij met harde hand regeert. Een delegatie van belangrijke Joden en Samaritanen klaagt hierover bij keizer Augustus. In reactie daarop zet de keizer Archelaüs af, en verbant hij hem naar Gallië.
Judea wordt hierna een Romeinse provincie die bestuurd wordt door een prefect.

Nieuwe Testament

Archelaüs wordt slechts één keer genoemd in het Nieuwe Testament, in Matteüs 2:22. Daar staat dat Jozef en Maria met Jezus vanuit Egypte willen terugkeren naar het land Israël.
Maar als ze horen dat Archelaüs zijn vader opgevolgd is als heerser over Judea, durven ze daar niet naar terug te gaan. Ze besluiten uit te wijken naar Galilea, en ze gaan wonen in het stadje Nazaret.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Matteüs 2.22
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons