Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Agrippa II in de Bijbel?

Koning Agrippa II is de zoon van Herodes Agrippa I en een achterkleinzoon van Herodes de Grote. Hij regeert van 48 tot ongeveer 93 na Christus.

Koning Agrippa II

Agrippa II erft de koningstitel van zijn vader Herodes Agrippa I. Hij krijgt van de Romeinen ook het recht om de hogepriester aan te stellen.
Agrippa II is van 48 tot 52 na Christus koning van Chalkis, een gebied in het huidige Libanon. In 53 krijgt hij van keizer Claudius in ruil voor Chalkis de gebieden ten noordoosten van het meer van Galilea. 

Joodse Oorlog

Wanneer de regering van Agrippa II precies afloopt, is niet duidelijk. Als de Joodse Oorlog uitbreekt in 66 na Christus, is Agrippa II in ieder geval in Alexandrië. Hij kiest in de Joodse Oorlog de kant van de Romeinen. Vanwege deze houding belonen de Romeinen hem na de opstand met uitbreiding van zijn gebied. Vermoedelijk is Agrippa II in 92 of 93 na Christus gestorven.

Paulus

Agrippa II wordt in het Nieuwe Testament genoemd in Handelingen 25:13-26:32. Daar staat dat Agrippa II een ontmoeting heeft met Paulus, als hij met zijn zus Bernice op bezoek is bij procurator Festus in Caesarea.
Na afloop van dat gesprek zegt Agrippa tegen Festus dat Paulus ten onrechte gevangenzit. Volgens hem had Paulus al lang vrij kunnen zijn, als hij zich niet op de keizer had beroepen (Handelingen 26:32).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons