Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn de chasideeën?

De chasideeën waren een groep van vrome Joden. Ze traden op in de tweede eeuw voor Christus, maar hun oorsprong is onduidelijk. Volgens 1 Makkabeeën 2:42 waren de chasideeën dappere mensen die, koste wat kost, trouw wilden blijven aan de wet van Mozes. Ze verzetten zich fel tegen de invloed van de Griekse cultuur op het Joodse leven. De chasideeën zijn de voorlopers van latere Joodse groeperingen als de farizeeën.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons