Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Koningen van de grootmachten

In het Oude Nabije Oosten spelen een aantal grootmachten een belangrijke rol: de Assyriërs, de Babyloniërs en de Perzen. Al deze rijken hadden een koning.

Het Assyrische rijk 

Het Assyrische rijk was een groot rijk: tijdens zijn hoogtepunt reikte het van Mesopotamië via de Levant (waaronder Israël) tot aan Egypte. Het was een machtig rijk, onder andere omdat de Assyriërs volken die ze hadden onderworpen, op grote schaal deporteerden naar andere gebieden.
In de Bijbel wordt een aantal Assyrische koningen bij name genoemd. Zo onderwerpt koning Salmanassar koning Hosea van Israël. Hiermee komt een einde aan het noordelijke koninkrijk Israël.

Het Babylonische rijk

Het Babylonische rijk kwam na het Assyrische rijk. De Babyloniërs voerden het Aramees in als officiële taal van hun rijk.
Vooral in de verhalen uit het bijbelboek Daniël speelt het Babylonische Rijk een rol. De bekendste koning van Babylonië is Nebukadnessar. Hij voerde de Israëlieten weg in ballingschap, en verwoestte de tempel van Salomo.

Het Perzische rijk

Het Perzische rijk kwam na het Babylonische rijk. De Perzen worden in de Bijbel vaak samen genoemd met de Meden. 
Een belangrijke Perzische koning in de Bijbel is Cyrus II. Hij voerde een tolerant beleid ten opzichte van de godsdiensten en gewoonten van de volken die hij veroverde. 
Volgens Ezra 1:1-4 was Cyrus ook degene die de Israëlieten toestemming gaf om terug te keren en de tempel te herbouwen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons