Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Abraham en Isaak

Gewijde tafereelen in chromolithographieën naar Gustave Doré (1878): Abraham en Isaak.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Genesis 22
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons