Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kees de Kort

bijbel+
Arm en rijk (Kees de Kort)

Arm en rijk (Lucas 16:19-31), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
De barmhartige Samaritaan (Kees de Kort)

De barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
De farizeeër en de tollenaar (Kees de Kort)

De farizeeër en de tollenaar (Lucas 18:9-14), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
De minste van allemaal (Kees de Kort)

De minste van allemaal (Marcus 9:35), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
De verloren zoon (Kees de Kort)

De verloren zoon (Lucas 15:11-32), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Door het oog van een naald (Kees de Kort)

Door het oog van een naald (Lucas 18:25), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Echt geluk (Kees de Kort)

Echt geluk (Matteüs 5:3-10), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Echte rijkdom (Kees de Kort)

Echter rijkdom (Matteüs 13:44-46), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Een rechtvaardig loon (Kees de Kort)

Een rechtvaardig loon (Matteüs 20:1-16), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Feestmaal (Kees de Kort)

Feestmaal (Lucas 14:15-24), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Heb je vijanden lief (Kees de Kort)

Heb je vijanden lief (Lucas 6:27-35), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Hemelse rijkdom (Kees de Kort)

Hemelse rijkdom (Matteüs 6:19-21), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Het kleinste (Kees de Kort)

Het kleinste (Marcus 4:30-32), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Het verloren schaap (Kees de Kort)

Het verloren schaap (Lucas 15:3-7), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Kom naar mij (Kees de Kort)

Kom naar mij (Matteüs 11:28-30), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Linkerhand (Kees de Kort)

Linkerhand (Matteüs 6:2-4), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Maak je geen zorgen (Kees de Kort)

Maak je geen zorgen (Matteüs 6:25-34), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Naald (Kees de Kort)

Naald (Lucas 18:25), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Niets is onmogelijk (Kees de Kort)

Niets is onmogelijk (Mateüs 17:20), uit Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Schapen en bokken (Kees de Kort)

Schapen en bokken (Matteüs 25:31-46), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Schatten in schuren (Kees de Kort)

Schatten in schuren (Lucas 12:16-21), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Wees barmhartig (Kees de Kort)

Wees barmhartig (Lucas 6:36-37), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Wees niet bang (Kees de Kort)

Wees niet bang (Lucas 12:6-7), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Wijs en dwaas (Kees de Kort)

Wijs en dwaas (Matteüs 25:1-13), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

bijbel+
Worden als een kind (Kees de Kort)

Worden als een kind (Matteüs 18:2-5), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons