Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Saulus' bekering

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): De bekering van Saulus onderweg naar Damascus.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons