Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Maria en Jozef

Gewijde tafereelen in chromolithographieën naar Gustave Doré (1878): Maria en Jozef.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons