Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hemelvaart

Psalm

1Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

2Klap in de handen, o volken,

juich God toe met jubelzang:

3geducht is de HEER, de Allerhoogste,

machtige koning van heel de aarde.

4Volken dwong Hij voor ons op de knieën,

naties legde Hij aan onze voeten.

5Hij koos voor ons een eigen land,

de trots van Jakob, het volk dat Hij liefheeft. sela

6Onder gejuich steeg God omhoog,

de HEER steeg op bij hoorngeschal.

7Zing voor God, zing een lied,

zing voor onze koning, zing Hem een lied:

8God is koning van heel de aarde.

Zing een feestelijk lied.

9God heerst als koning over de volken,

God zetelt op zijn heilige troon.

10De vorsten van de volken zijn bijeen

in het gevolg van Abrahams God.

Zijn schildwachten zijn ze op aarde.

Hoog is Hij verheven.

Psalmen 47-47NBV21Open in de Bijbel

1De HEER is koning, met hoogheid is Hij bekleed,

de HEER is met macht bekleed en omgord.

Vast staat de wereld, zij wankelt niet,

2en vast staat van oudsher uw troon,

U bent van alle eeuwigheden.

3De stromen verheffen, HEER,

de stromen verheffen hun stem,

luid verheffen de stromen hun stem.

4Maar boven het geraas van de wijde wateren,

van de machtige baren der zee,

is hoog in de hemel de machtige HEER.

5Uw uitspraken zijn betrouwbaar.

Heiligheid is van uw huis het sieraad,

HEER, tot in lengte van dagen.

Psalmen 93-93NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons