Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

6e van de zomer

Psalm

1Toen Israël wegtrok uit Egypte,

het volk van Jakob dat vreemdtalige land verliet,

2werd Juda zijn heiligdom,

Israël zijn koninkrijk.

3De zee zag en vluchtte,

de Jordaan trok zich terug.

4Bergen sprongen op als rammen,

heuvels huppelden als lammeren.

5Waarvoor, zee, neem je de vlucht,

Jordaan, trek jij je terug?

6Waarom, bergen, springen jullie op als rammen,

huppelen jullie, heuvels, als lammeren?

7Laat de aarde dansen voor de Heer,

dansen voor de God van Jakob,

8die de rots verandert in een bron,

hard gesteente in een stroom van water.

Psalmen 114-114NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons