Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

6e van de zomer

Oude Testament

Waar is onze bevrijder?

7Ik zal de liefde van de HEER gedenken

en zijn roemrijke daden bezingen:

alles wat de HEER voor ons heeft gedaan,

de goedheid die Hij het volk van Israël bewees

in zijn ontferming en zijn grote liefde.

8Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk!

Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’

Daarom wilde Hij hun redder zijn.

9In al hun nood was ook Hijzelf in nood:

zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid.

In zijn liefde en mededogen heeft Hij hen zelf verlost,

Hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door.

10Maar zij zijn in opstand gekomen

en hebben zijn heilige geest gekrenkt.

Daarom werd Hij hun tot vijand

en bond Hij de strijd met hen aan.

11Toen dacht Hij aan de dagen van weleer,

aan Mozes en zijn volk.

Waar is Hij die zijn volk door de zee voerde,

waar zijn de herders van zijn kudde?

Waar is Hij die hen bezielde

met zijn heilige geest?

12Die Mozes terzijde stond met zijn luisterrijke arm,

die voor hen het water kliefde

om zich een eeuwige naam te verwerven?

13Die hen door de diepte leidde

als paarden door de woestijn,

zonder dat ze struikelden,

14als vee dat afdaalt naar het dal?

Het was de geest van de HEER die hun rust gaf.

Ja, U hebt zelf uw volk geleid

om u een luisterrijke naam te verwerven.

Jesaja 63:7-14NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons