Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

3de van de herfst

Psalm

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.

2HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld

3door de mond van kinderen en zuigelingen.

Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd

om hun wraak en verzet te breken.

4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,

de maan en de sterren door U daar bevestigd,

5wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,

het mensenkind dat U naar hem omziet?

6U hebt hem bijna een god gemaakt,

hem gekroond met glans en glorie,

7hem toevertrouwd het werk van uw handen

en alles aan zijn voeten gelegd:

8schapen, geiten, al het vee,

en ook de dieren van het veld,

9de vogels aan de hemel, de vissen in de zee

en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

10HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Psalmen 8-8NBV21Open in de Bijbel

1Een pelgrimslied.

Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER

en de weg gaat die Hij wijst:

2je zult eten wat je werk opbrengt,

geluk en voorspoed vallen je toe,

3je vrouw als een vruchtbare wijnstok

in het midden van je huis,

je kinderen als jonge olijfbomen

in een kring om je tafel.

4Ja, zo wordt gezegend

de man die ontzag heeft voor de HEER.

5Ontvang de zegen van de HEER uit Sion.

Je zult de voorspoed van Jeruzalem aanschouwen,

alle dagen van je leven.

6De kinderen van je kinderen zul je zien.

Vrede over Israël!

Psalmen 128-128NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons