Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

11e van de zomer

Psalm

12Kom, kinderen, luister naar mij,

ik leer je ontzag voor de HEER.

13Hebben jullie het leven lief,

wil je goede jaren genieten?

14Behoed dan je tong voor het kwaad,

je lippen voor woorden van bedrog.

15Mijd het kwade, doe wat goed is,

streef naar vrede, jaag die na.

16Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen,

zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.

17Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan,

Hij wist hun namen op aarde uit.

18De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen,

Hij bevrijdt hen uit de nood.

19Gebroken mensen is de HEER nabij,

Hij redt wie zwaar wordt getroffen.

20Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,

de HEER zal hem steeds weer bevrijden.

21Hij waakt zelfs over zijn beenderen,

niet één ervan wordt verbrijzeld.

22Een slecht mens komt om door eigen kwaad,

wie een rechtvaardige haat zal boeten.

23De HEER redt het leven van zijn dienaren,

nooit zal boeten wie schuilt bij Hem.

Psalmen 34:12-23NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons