Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 5 – In de volheid van Jezus’ leven

Bijbeltekst(en)

Met Christus begraven en tot leven gewekt

6Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. 7Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld.

Kolossenzen 2:6-10NBV21Open in de Bijbel

Door Steve van Deventer

Ik heb twee vrienden die bijna als dag en nacht van elkaar verschillen. Voor de een is het leven één groot feest en overal ziet hij een gouden randje. Voor de ander is alles moeilijk: hij ziet overal beren op de weg. Wanneer ze kijken naar een kopje koffie is het voor de een bijna gevuld en voor de ander is het halfleeg. Zo zijn er ook veel christenen die vanuit hun achtergrond en hun omgeving een neerslachtige geloofshouding hebben. Ik stel mensen daarom heel vaak twee vragen: 1. Hoe vervuld van de heilige Geest was Jezus tijdens zijn leven op aarde? 2. Hoe vervuld ben jij? Met volle overtuiging reageren de meeste mensen met: ‘Jezus was helemaal vervuld’ en dan volgt een beschaamd: ‘Tja, ik ben niet altijd vervuld’ of iets soortgelijks. Dat is dus een goed moment om te kijken naar Jezus in ons tekstgedeelte, in het bijzonder vers 9: ‘Want in Hem (Jezus Christus) is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig.’ Toen Jezus op aarde was in een menselijk lichaam was Hij helemaal vol van God. Maar hier eindigt de zin niet! Vers 10 gaat verder: ‘en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld.’ In Jezus en door Jezus is de goddelijke volheid dus ook in jou aanwezig.

Ik wil je aanmoedigen vandaag te zien op Jezus en niet naar gevoelens van falen die je misschien hebt. ‘Uit zijn volheid hebben allen ontvangen’, genade op genade (Joh. 1:16, NBG51). Je mag vanuit zijn volheid van genade leven – vandaag, morgen, en elke dag.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons