Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 4 – Jezus keek altijd naar zijn Vader

Bijbeltekst(en)

19Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. 20De Vader heeft de Zoon immers lief en laat Hem alles zien wat Hij doet. Hij zal Hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! 21Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.

Johannes 5:19-21NBV21Open in de Bijbel

Door Salvo d’Agata

Jezus’ reactie hier was olie op het vuur. Kort voor deze uitspraak waren enkele Joden zo boos op Hem geworden dat ze Hem wilden doden. Waarom? Jezus had God zijn Vader genoemd. Hij stelde zich hiermee gelijk aan God en dat mocht niet volgens hen. Jezus deinst niet terug voor de woede, Hij blijft de waarheid verkondigen en uitdiepen. Vrij vertaald zegt Jezus: ‘God is niet alleen mijn Vader. Ik verzeker je dat Ik zo sterk aan de Vader verbonden ben dat Ik alleen kan doen wat Ik de Vader zie doen. Ik handel op dezelfde wijze als de Vader. Daar zit geen onderscheid tussen.’ Hij stelt hiermee dat de Vader en Hij samen een eenheid zijn, dat Ze op elkaar zijn afgestemd en nauw samenwerken. Jezus doet alleen de dingen die Hij de Vader heeft zien doen. De een gaat hiervan tandenknarsen en steekt zijn vingers in de oren. Bij de ander gaan de ogen open, waardoor hij hier de intense liefde tussen Jezus en de Vader ziet. Een uitnodigende liefde om bij Hen te horen, meer op Hen te gaan lijken, mee te werken aan het koninkrijk van Jezus en niet bang te zijn voor de reactie of mening van mensen.

Kijk naar Jezus kijkt en bestudeer zijn leven. Wat leer je hiervan voor jouw dagelijkse omgang met mensen, voor jouw handelen en jouw spreken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons