Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 3 – Jezus, het evenbeeld van de Vader

Bijbeltekst(en)

De Zoon verheven boven de engelen

1Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten; 2nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat, en door wie Hij het heelal geschapen heeft. 3Hij straalt Gods luister uit, Hij is zijn evenbeeld, met zijn machtig woord draagt Hij alles wat bestaat. Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,

Hebreeën 1:1-3NBV21Open in de Bijbel

Door Stef Schagen

In de woorden van de profeten lees je regelmatig hoezeer het God raakt als mensen een verkeerd beeld van Hem hebben. Als ze Hem, letterlijk en figuurlijk, miskennen. Hij wil dat wij Hem kennen zoals Hij echt is, zodat wij echt met Hem verbonden raken en Hem ons leven toevertrouwen. We zijn door Hem gemaakt. God wil gekend worden – het is zijn diepe wens om Zichzelf aan ons bekend te maken.

De schrijver van de Hebreeënbrief lijkt zó in de ban van Jezus dat hij gelijk in het allereerste vers met de deur in huis valt. Nadat God al vaak tot mensen sprak door profeten, schrijft hij, is de Zoon zelf Gods ultieme openbaring. En Hij is oogverblindend, kun je hem horen denken. Hij is als het ware Gods vingerafdruk. Wie de Zoon ziet, ziet de Vader (Joh. 14:9).

‘Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd’ (2 Kor. 3:18). Waar je naar kijkt, heeft invloed op wie je wordt. Dat is geen theoretische uitspraak. Wat zie jij voor je bij het lezen van het tekstgedeelte uit de Hebreeënbrief? Heeft dat beeld invloed op de manier waarop je naar Jezus en naar jezelf kijkt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons