Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 2 – Alleen wie Jezus kent, kent de Vader

Bijbeltekst(en)

Discussie over Jezus’ getuigenis

12Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 13De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want U getuigt over uzelf.’ 14Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig Ik over mijzelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik naartoe ga. Maar u weet niet waar Ik vandaan kom of waar Ik naartoe ga. 15U oordeelt met menselijke maatstaven, maar Ik oordeel over niemand. 16En wanneer Ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat Ik niet alleen ben, maar samen met de Vader, die Mij gezonden heeft. 17In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 18Wel, Ik getuig over mijzelf, en de Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt over Mij.’ 19Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch Mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u Mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.’

Johannes 8:12-19NBV21Open in de Bijbel

Door Wilkin van de Kamp

Jezus is in gesprek met de farizeeën, mannen die de wet, de Thora, van haver tot gort kenden. Zij leefden deze op strenge wijze na in de verwachting zo dichter bij God te komen. Waar zij ten sterkste aan twijfelden, was of Jezus de Zoon van God was en God de Vader zou kennen. Jezus getuigde op volmaakte wijze van God. Hij praatte niet alleen over God, maar liet ons ook zien wie God is. Niet als een gedrukt woord op een stuk papier, maar als het ‘levende Woord’. God, die door geen mens gezien kan worden, werd zichtbaar, tastbaar en voelbaar in Jezus. Jezus ‘sprak’ met zijn handen. Hij raakte mensen aan, legde hun de handen op, zegende de kinderen, genas de zieken, Hij brak het brood en hief de beker. Zijn doorboorde handen zijn het getuigenis van Gods liefde. Jezus draagt Gods handtekening. Hij is de enige betrouwbare ooggetuige die ons kan vertellen wie God is. Er is niets in God wat niet als Jezus is. God is altijd precies als Jezus geweest. Jezus is de beslissende openbaring van wie God is.
Dus als je Jezus kent, ken je ook de Vader. Het naleven van godsdienstige wetten brengt ons niet dichter bij God, alleen Jezus kan dat. Leer je Jezus kennen, dan leer je ook de Vader kennen.

Ik wil je uitdagen om het leven van Jezus nader te bestuderen. Wat voor ontdekkingen doe je over Hem en wat betekent dat voor je godsbeeld?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons