Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 1 – Als wij Jezus zien, dan zien we de Vader

Bijbeltekst(en)

14Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: 17de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Johannes 1:14-18NBV21Open in de Bijbel

Door Wilkin van de Kamp

Jezus is de perfecte theoloog, En zelfs nog meer dan dat: Hij is niet alleen ‘godgeleerde’, maar de perfecte Godkenner. Alleen Jezus heeft ons de Vader doen kennen zoals Hij werkelijk is. Johannes noemt Jezus de ‘Zoon, die zelf God is’. Zo’n driehonderd jaar later ontstond de geloofsbelijdenis van Nicea, die door christenen wereldwijd beleden wordt: ‘Jezus is Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, één wezen met de Vader.’ Jezus, die rust aan het hart van zijn Vader, weet als geen ander wat er in het hart van God omgaat. Die kennis houdt Hij niet voor zichzelf. Johannes benadrukt dat Jezus ons de Vader heeft ‘doen kennen’ (ex-egesato in het Grieks). In de kerk verbinden we het woord ‘exegese’ met de Bijbel: de Bijbel vraagt om uitleg. Johannes verbindt het met de Vader: de Vader vraagt om uitleg. Het gaat om uitleggen in de betekenis van ontvouwen, laten zien. Jezus is ‘theoloog’, ‘godgeleerde’, maar vooral ook exegeet van God. Hij heeft de Vader uitgelegd zoals Hij werkelijk is. We mogen de exegese van de Vader tot ons nemen en ervaren door aan de voeten van Jezus te gaan zitten. Door Hem leren wij het vaderhart van God kennen.

Neem de komende weken bewust tijd om aan Jezus’ voeten te zitten en van Hem te leren hoe de Vader is.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons