Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 6 – De Heilige Geest zal ons Jezus beter doen kennen

Bijbeltekst(en)

12Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. 15Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.

Johannes 16:12-15NBV21Open in de Bijbel

Door Steve van Deventer

Ik groeide op op het zuidelijke halfrond. Als kind leerde mijn vader mij de sterren kennen. Samen tuurden we ’s nachts omhoog. Ik leerde het Zuiderkruis kennen; hiermee kon je in de nacht de richting bepalen. Overdag stond de zon in het noorden. Met de zon op je linkerschouder ging je naar het oosten en scheen hij op je rechterschouder, dan ging je naar het westen. Je kon heel makkelijk de tijd bepalen met de zon, want die scheen bijna altijd.

Totdat we in Nederland kwamen wonen. Ineens waren de bekende sterren verdwenen, inclusief het Zuiderkruis. De zon bleek in het zuiden te staan en zelfs het water liep verkeerdom uit het putje van de wasbak. Een gevoel van ontheemding maakte zich van mij meester.

Misschien kun je deze ervaring vergelijken met wat de discipelen overkwam toen Jezus vertelde over zijn aanstaande vertrek naar zijn Vader. ‘Het is goed voor jullie dat Ik ga,’ zei Hij. ‘Ik zal de pleitbezorger, de heilige Geest, zenden. Hij zal jullie helpen je richting te vinden en je te heroriënteren. De heilige Geest die van de Vader komt, zal over Mij getuigen,’ zegt Jezus (vrij naar Joh. 15:26-27 en 16:7). Jezus zou niet meer fysiek in de nabijheid van de discipelen zijn om hen in Gods waarheid te leiden, maar de heilige Geest zou de plaatsvervangende wegwijzer naar de volle waarheid zijn en getuigen van Jezus.

Eenmaal in Nederland heb ik gelukkig geleerd dat er een Poolster bestaat, die hier het noorden aangeeft, ook al zag ik hem in mijn kinderjaren niet. Hij werd mijn nieuwe houvast om mijn richting te kunnen bepalen.

Hoe merk jij dat de heilige Geest jou richting geeft, dat Hij jou leidt naar de volle waarheid en jou goed zicht geeft op Jezus?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons