Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 20 – Zie Jezus, zie zijn lichaam

Bijbeltekst(en)

27Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

1 Korintiërs 12:27NBV21Open in de Bijbel

Door Robert Bron

Misschien komt de uitspraak van Nelson Mandela je bekend voor: ‘Alleen ga je sneller en samen kom je verder.’ Dit geldt ook voor de kerk in Nederland en iedere gelovige binnen het koninkrijk van God. Als voorganger van een lokale kerk ervaar ik dat dit soms verdraaid lastig is. Zo gemakkelijk kun je druk bezig zijn met je eigen plannen, visie en de activiteiten van je eigen kerk dat je al snel kunt vergeten dat je alleen maar een klein onderdeel bent van het hele lichaam van Christus. Niet alleen voor de kerk, maar ook voor mij als individu kan dit een enorme uitdaging zijn!

De brief aan de Korintiërs herinnert ons eraan dat we samen het lichaam van Christus zijn en elk onderdeel belangrijk is. We mogen dus als gelovigen samen optrekken in het koninkrijk van God. Geloven zonder verbondenheid met je medegelovige en de kerk is dus niet zoals God het bedoeld heeft. Hoe kunnen we geloven en houden van het hoofd (Jezus) zonder het lichaam (de kerk) lief te hebben? Jij bent een belangrijk onderdeel van het lichaam en we hebben elkaar nodig. Samen mogen we opzien naar Jezus en Hem verheerlijken door Hem de eer te geven die Hem toekomt, op de plek waar God jou heeft gebracht.

Waar liggen voor jou uitdagingen als het gaat om in verbondenheid met medegelovigen op te trekken binnen het lichaam van Jezus Christus? Ik wil je uitdagen om heel hoofdstuk 12 van deze brief van Paulus eens biddend door te lezen. De heilige Geest is er om je te helpen bij jouw uitdagingen, tot eer van Jezus en de Vader.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons