Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 19 – Zie Jezus in je broers en zussen

Bijbeltekst(en)

11Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt Hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen 12wanneer Hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, U loven in de kring van mijn volk.’ 13Zo zegt Hij ook: ‘Ik zal steeds op Hem vertrouwen,’ en verder: ‘Hier sta Ik met de kinderen die God Mij gegeven heeft.’

14Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, 15en zo allen te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden.

Hebreeën 2:11-15NBV21Open in de Bijbel

Door Jan Pool

We vinden in de Bijbel allerlei metaforen voor de kerk. De kerk wordt beschreven als een leger, een lichaam, een tempel, maar ook als een gezin. Toen we werden wedergeboren gingen we automatisch deel uitmaken van Gods gezin. De gemeenschapszin en het gevoel als huisgezin bij elkaar te horen waren kenmerkend voor de vroege christenen: ‘Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om’ (Hand. 2:42, GNB).

Als de kerk functioneert als een gezond gezin van God dan is ze dus een veilige plaats. Dan kunnen mensen er van hart tot hart heel persoonlijke dingen met elkaar delen. Ze verheugen zich samen over de mooie dingen die ze meemaken. Er is ruimte om eerlijk over hun pijn, strijd, twijfels en angsten te vertellen en mislukkingen en zwakheden te erkennen. En men vraagt om hulp en gebed. Zo ontstaat een echte gemeenschap.

Maak jij deel uit van zo’n gemeenschap? Zo niet: welke stappen zou je kunnen zetten om daar verandering in te brengen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons