Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 18 – Jezus brengt ons in Gods gezin

Bijbeltekst(en)

17Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

Efeziërs 2:17-18NBV21Open in de Bijbel

Door Frans Blok

Dit hoofdstuk gaat over scheiding tussen mensen. Iets daarvoor, in vers 12, schrijft Paulus: ‘U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld.’ Paulus legt een verband tussen het missen van vrede onderling en het missen van vrede met God.

Als we verbonden raken met Jezus, dan worden we ‘huisgenoten van God’ (vers 19). Dan horen mensen die elkaar eerder niet konden luchten of zien opeens bij hetzelfde gezin.

Wij werkten jarenlang als zendelingen in Albanië, dat net vijftig jaar communistische dictatuur achter de rug had. We zagen daar scherpe scheidingen: tussen mensen met een donkere en mensen met een lichtere huid, tussen stedelingen en dorpelingen, tussen voormalige communisten en hun slachtoffers, enzovoorts. Hun kinderen zouden nooit met elkaar kunnen trouwen. Maar in de kersverse kerk vol mensen die Jezus hadden leren kennen waren net zulke verschillende groepen aanwezig. Dat dat best een uitdaging was, komt duidelijk naar voren in de veel brieven in het Nieuwe Testament. Maar wanneer het lukte om de vrede te bewaren, was het ook een wonder en misschien wel het grootste getuigenis voor hen die nog niet met Jezus verbonden waren.

Ken jij die bijzondere verbinding met ‘vreemdelingen’ door jouw verbinding met Jezus? Wat doet dat met jouw zicht op Jezus?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons