Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 21 – Zie Jezus, en groei samen in het kennen van zijn liefde

Bijbeltekst(en)

18Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, 19ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God.

Efeziërs 3:18-19NBV21Open in de Bijbel

Door Ruth Sleebos

Om liefde te kennen heb je meer dan één persoon nodig. We groeien als mens in het kennen van liefde. Door allerlei levensfasen heen en in de nabijheid van anderen leren we hoe diep de liefde kan zijn en hoe ver die reikt; van baby binnen een gezin, kind binnen gezin en vrienden, naar volwassene in een vriendschap en/of liefdesrelatie, en als bejaarde in relatie tot de mensen die voor je zorgen als dat zelf niet meer lukt.
De liefde van Christus wordt in het Grieks de agape-liefde genoemd: onbaatzuchtige, volmaakte liefde. Deze gaat ver boven alle kennis uit. De reikwijdte, ofwel de volheid ervan, kunnen we alleen begrijpen (zien met ons hart) met alle medegelovigen samen. Het kennen van de liefde van Christus maakt fases door zodat deze dieper wordt; de Bijbel verwoordt dit als ‘wortelen in de liefde van Christus’ (vers 17). De liefde van Christus wordt een sterk fundament in ons leven. Het is Gods verlangen dat we in zijn liefde zijn en daarvanuit leven. Hij had daar zijn Zoon voor over en Jezus wilde uit liefde de wil en het verlangen van de Vader uitvoeren. En wij mogen nu deelhebben aan zijn liefde, zodat Hij zichtbaar wordt in ons. Indrukwekkend!

Wat doet deze agape-liefde, de liefde van Christus, met jou?

Hoe merk je dat je anderen nodig hebt om de liefde van Christus volledig te kennen?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Zie-Jezus. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons