Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 16 – In Jezus zijn

Bijbeltekst(en)

20Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. 21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. 22Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: 23Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals u Mij liefhad.

Johannes 17:20-23NBV21Open in de Bijbel

Door Helene Wuhrer

In Johannes 17 mogen we over de schouder van Jezus meekijken – of beter: meeluisteren – hoe Hij bidt en wat Hij aan de Vader vraagt. Aan dit stukje van zijn gebed wordt duidelijk dat leven met God meerdere dimensies heeft: het raakt de verticale relatie, die tussen mens en God: de gelovigen mogen ‘in God’ zijn, zoals Vader en Zoon één zijn met elkaar en Jezus ‘in’ zijn volgelingen is. Tegelijk beïnvloedt het de horizontale relatie, die tussen mensen; in dit stuk gaat het over christenen onderling: er komt een moment waarop zij volkomen één zullen zijn zoals de Vader en de Zoon één zijn.

In het evangelie van Johannes is er vaker sprake van ‘in Jezus blijven’ (bijv. Joh. 6:56, 15:4). Deze formulering beschrijft een relatie van toewijding, van afhankelijkheid en eerbetoon en omvat het inzicht: ‘zonder U kan ik niets doen’. Het gaat erom Jezus werkelijk te zien, helemaal gefocust te zijn op Hem, zijn werk en zijn liefde.

Jezus bidt dus voor zijn volgelingen dat ze helemaal op Hem en de Vader gericht zullen zijn en in Hem zullen opgaan, op een manier die ook hun omgang met elkaar beïnvloedt. Want uit de liefde van God vloeit een onderlinge liefde tussen de volgelingen van Jezus voort, een liefde die ook de wereld herkent – dus de buren, collega’s en vrienden van de christenen.

Ben je nieuwsgierig naar wat Jezus verder allemaal heeft gebeden? Lees dan heel hoofdstuk 17. Je zult erin nog meer leren over wat het inhoudt om in alles wat je doet Jezus voor ogen te houden en Hem te eren.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons