Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 15 – In Jezus zijn wij geheiligd

Bijbeltekst(en)

16Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. 17Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. 19Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Johannes 17:16-19NBV21Open in de Bijbel

Door Gert Disberg

Johannes 17 geeft een ongeëvenaard inzicht in het hart van Jezus. Hij bidt tot zijn Vader. Zijn gebed spreekt van volkomen toewijding, eer en liefde voor die Vader. Het gebed is adembenemend, omdat Jezus’ lijden en sterven – ooit besloten tussen de Vader en de Zoon – op het punt staan plaats te gaan vinden. De Here Jezus kijkt als het ware terug én vooruit. Hij kijkt als Zoon van God al over de dood en het graf heen en spreekt uit dat het zijn verlangen is om verheerlijkt te worden met de heerlijkheid zoals Hij die had voor zijn menswording.

Jezus gaat uit deze wereld weg om weer één te worden met de Vader. Hij staat daarmee garant voor onze toekomstige heiligheid. Hij ziet vooruit. Zijn plaats bij zijn Vader is ook onze plaats. Er wacht ons een heerlijke toekomst!

Tegelijkertijd vraagt Jezus juist niet aan God om de leerlingen uit de wereld weg te nemen (vers 15). Zij – en allen die door hun verkondiging in Jezus geloven (vers 20) – blijven in de wereld, maar horen ook bij een andere werkelijkheid. Ze zijn geheiligd, apart gezet, door de waarheid.

‘Geheiligd door de waarheid’: kun je een concreet voorbeeld bedenken hoe dat in jouw leven vorm heeft gekregen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons