Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 13 – Zie Jezus en word als Hij

Bijbeltekst(en)

29Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.

Romeinen 8:29NBV21Open in de Bijbel

Door Johan Selier

God heeft een geweldig plan met ons leven: ons steeds meer op Jezus te laten lijken. Hij wil ons terugbrengen naar het doel waar we ooit voor zijn geschapen: mensen naar Gods beeld en Gods gelijkenis.

Na de zondeval leven we in een gebroken wereld. Dat geldt ook voor de mens als beeld van God. Vergelijk het met een spiegel waar barsten in zitten: je kunt nog wel iets herkennen, maar het beeld is allesbehalve volmaakt. Wat een genade is het dat God zijn Zoon heeft gezonden om ons uit de gebrokenheid van deze wereld te redden en weer heelheid te ervaren!

Toch kan die heelheid in een mensenleven nog altijd ver te zoeken zijn. Ook Jezus had met moeilijkheden, aanvechtingen en vervolging te maken. Als wij in onze moeilijkheden zien op Jezus en zien hoe , geleid door de heilige Geest, omging met moeilijke situaties, zullen wij van Hem leren en daardoor steeds meer op Hem gaan lijken. Wanneer we ons laten leiden door zijn Geest en we onze ogen op Jezus gericht houden, zullen mensen steeds meer van Hem in ons leven gaan zien. Wat een genade van onze God!

Vraag vandaag eens aan de heilige Geest of Hij je in jouw omstandigheden Jezus wil laten zien, zodat Hij jou door de omstandigheden heen steeds meer op zichzelf kan laten lijken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons