Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 11 – In Jezus zijn we vrij

Bijbeltekst(en)

4In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde 5heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

7In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade 8die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht

Efeziërs 1:4-8NBV21Open in de Bijbel

Door Robert Bron

Heb je ook weleens last van dingen die je denkt, zegt, of doet zonder dat je ze onder controle hebt? Een bepaalde gedachte of een handeling die aanvankelijk een vrije keuze leek, of die voor je gevoel weinig voorstelde, en waaraan je nu vastzit? Bepaalde negatieve gevoelens of denkpatronen van woede, angst, jaloezie, afgunst of afwijzing kunnen ons in de greep houden, en zo onzeker maken dat je helemaal verlamd raakt (Gal. 5:19-21). Ik heb persoonlijk ervaren dat je zelfs als volgeling van Jezus en kind van de Vader nog als slaaf kunt leven. We kunnen als Gods volk bevrijd zijn uit de slavernij zonder dat de slaaf in ons bevrijd is!

Gelukkig is er een uitweg, waaraan Paulus ons in dit tekstgedeelte herinnert. Door het sterven en de opstanding van Jezus zijn wij uit genade verlost van elke gebondenheid en is elke overtreding vergeven. Dat is goed nieuws! Verlossing duidt hier dan ook op het betalen van losgeld voor een gevangene of slaaf. Door steeds weer in geloof en vertrouwen naar Jezus op te zien, ontvangen we verlossing en vergeving en zijn we bevrijd. Daar mogen we elke dag opnieuw een beroep op doen!

Durf je jezelf de vraag te stellen of er dingen in je leven zijn waarover je geen controle hebt, waaraan je dwangmatig denkt of die je obsessief doet? Belijd dit hardop aan God, vraag vergeving en laat Jezus Christus je verlossen en vergeven.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons