Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 10 – Jezus brengt ons bij het ‘ja’ van God

Bijbeltekst(en)

18Zo waar God trouw is, wanneer ik ja tegen u zeg bedoel ik ook ja, niet nee. 19De Zoon van God, Jezus Christus, die wij – ikzelf en Silvanus en Timoteüs – aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. 20In Hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door Hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.

2 Korintiërs 1:18-20NBV21Open in de Bijbel

Door Frans Blok

In dit hoofdstuk spreekt Paulus over het lijden, maar dan wel over lijden dat iets goeds voortbrengt voor een ander. Jezus is daarbij ons grote voorbeeld. Zijn lijden was geen ongeluk of ramp, maar deel van Gods goede bedoeling voor ons.

Kun je het mooier zeggen dan met Paulus’ woorden: ‘Jezus belichaamt het ja’? Zo vaak denken wij bij God aan het nee. Hoe kan het dat wij een beeld hebben van een boze, afstandelijke en veroordelende God, terwijl Jezus ons God de Vader zo anders heeft laten zien?

Jezus kende het ja van God en liet ons dat kennen. God had al die tijd al rijke beloften klaarliggen. Die zijn vrijgekomen door wat Jezus met zijn leven en zijn lichaam heeft gedaan.

Durf jij hardop te zeggen dat God ‘ja’ tegen jou zegt? Weet je welke beloften God voor jou heeft? Durf je ze te verwoorden? Een mooie opdracht voor hen die samen zoekend zijn: breng eens onder woorden wat volgens jou Gods beloften voor de ander zijn.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons