Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Loutering

Bijbeltekst(en)

7Zwaard, ontwaak! Verhef je tegen mijn herder, tegen de man met wie Ik mij verbonden heb – spreekt de HEER van de hemelse machten. Dood de herder, zodat de schapen verstrooid raken. Weerloos als ze zijn zal Ik ze treffen. 8In heel het land – spreekt de HEER – zal twee derde worden uitgeroeid en omkomen; slechts een derde deel zal worden gespaard. 9Dat deel zal Ik louteren in het vuur: Ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal antwoorden. Ik zal zeggen: ‘Dit is mijn volk,’ en zij zullen zeggen: ‘De HEER is onze God.’

Zacharia 13:7-9NBV21Open in de Bijbel

Na het Laatste Avondmaal zegt Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zullen me allemaal laten vallen’ (Matteüs 26:31). En dan citeert Hij deze tekst over de herder die gedood wordt en de schapen die alle kanten op rennen. Petrus kan zich niet voorstellen dat hij dat ooit zou doen…
Na zijn opstanding zoekt Jezus Petrus op (Johannes 21:15-19), om alle verkeerde dingen tussen hen weg te nemen – om hem te louteren. En zoals het volk in Zacharia na de loutering zal zeggen: ‘U bent onze God’, zo zegt Petrus: ‘Heer, U weet dat ik van U houd.’

Staan er nog dingen in jouw leven in de weg om deze woorden van Petrus na te kunnen zeggen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons