Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Einde van de valse profetie

Bijbeltekst(en)

2Als die dag aanbreekt – spreekt de HEER van de hemelse machten – zal Ik alle afgoden uit het land laten verdwijnen; hun namen zullen niet meer worden genoemd. Ik zal ook de profeten het land uit jagen en de geest van onreinheid uitbannen. 3Wanneer er dan nog iemand een profetie uitspreekt, zullen zijn eigen vader en moeder tegen hem zeggen: ‘Jij moet sterven, want je verkondigt leugens in de naam van de HEER.’ Zijn vader en zijn moeder, die hem zelf hebben voortgebracht, zullen hem doorsteken wanneer hij een profetie uitspreekt. 4Dan zal geen enkele profeet meer voor zijn visioenen durven uitkomen. Ze zullen de profetenmantel niet meer aantrekken om de mensen te bedriegen. 5Ze zullen zeggen: ‘Ik ben helemaal geen profeet; al van jongs af aan werk ik op het land van de man die mij gekocht heeft.’ 6En wanneer zo iemand gevraagd wordt: ‘Hoe kom je dan aan die verwondingen op je rug?’, dan zal hij antwoorden: ‘Die heb ik opgelopen in het huis van mijn vrienden.’

Zacharia 13:2-6NBV21Open in de Bijbel

Alles wat mensen bij God vandaan houdt, zal God laten verdwijnen. Ook als het om (valse) profeten gaat. Zij zullen zelfs gedood worden door hun eigen ouders!
Dit is een samenvoeging van twee wetten van Mozes. Volgens Deuteronomium 18:20 moet een valse profeet gedood worden. En in Deuteronomium 21:18-20 staat dat ouders de doodstraf voor hun onhandelbare zoon moeten aanvragen. In vers 21 lees je waarom: ‘Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.’ Het is een afgrijselijke gedachte, maar de teksten in Deuteronomium en Zacharia zijn ook bedoeld om mensen te laten schrikken: zo serieus neemt God het kwaad!

Waarmee zou jij graag radicaal afrekenen omdat het je bij God vandaan houdt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons