Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het komt goed

Bijbeltekst(en)

1Maar nu luidt het woord van de HEER van de hemelse machten: 2‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik brand van liefde voor Sion; met vurige liefde neem Ik het voor haar op. 3Dit zegt de HEER: Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal Stad van trouw heten, en de berg van de HEER van de hemelse machten Heilige berg. 4Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mannen en vrouwen zitten, elk met een stok in de hand vanwege hun hoge leeftijd, 5en de straten zullen krioelen van de spelende jongens en meisjes. 6Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor Mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten. 7Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat 8en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en Ik hun God, in onwankelbare trouw.

Zacharia 8:1-1:8NBV21Open in de Bijbel

Zacharia schetst een hoopvol beeld over de toekomst van Jeruzalem. Het valt op dat oude en jonge mensen in het midden, in het centrum van de stad aanwezig zijn. Alle generaties zijn in de stad welkom en veilig, ondanks hun kwetsbaarheid. Het aantal mensen zal toenemen en er zal gespeeld kunnen worden! Er is contact en ontmoeting, tussen mensen onderling en tussen God en het volk. Jeruzalem bruist! Alle generaties zijn in Gods ogen belangrijk. Jong en oud wordt door Hem gezien.

Hoe zouden we ouderen en kinderen (nog) beter kunnen betrekken bij activiteiten en het onderlinge contact in onze buurt, dorp, stad en kerk?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons