Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vriendelijkheid en Eenheid

Bijbeltekst(en)

1Open je poorten, Libanon!

Vuur zal je ceders verteren.

2Klaag, cipres, want gevallen is de ceder:

de machtigen zijn geveld.

Huil, eiken van Basan,

want gevallen is het ondoordringbare woud.

3Hoor de herders jammeren,

want verwoest is hun lustoord.

Hoor de leeuwen brullen,

want verwoest is de trots van de Jordaan.

4Dit heeft de HEER, mijn God, gezegd: ‘Weid de schapen die voor de slacht bestemd zijn. 5Hun kopers kunnen ze zonder wroeging slachten, de verkopers danken de HEER dat ze er rijk van worden, en de herders sparen het vee niet. 6Ik zal immers de bevolking van dit land niet langer sparen – spreekt de HEER. Ik lever de mensen aan elkaar en aan hun koning uit; ze zullen het land vernielen zonder dat Ik ingrijp.’ 7Dus weidde ik het slachtvee dat aan de veehandelaars toebehoorde. Ik nam twee stokken – de ene noemde ik Vriendelijkheid en de andere Eenheid – en daarmee weidde ik het vee. 8Binnen een maand ontdeed ik me van drie herders, omdat ik mijn geduld met hen verloor en zij een afkeer van mij kregen. 9Tegen het vee zei ik: ‘Ik weid jullie niet langer. Laat maar sterven wie sterven moet, laat maar verdwijnen wie verdwaalt, en laat de rest elkaar maar verslinden.’ 10Toen nam ik mijn staf Vriendelijkheid en sloeg hem aan stukken om het verbond te verbreken dat ik gesloten had met alle volken, 11en daarmee was het verbroken. De veehandelaars, die goed op mij letten, begrepen dat ik dit deed in opdracht van de HEER. 12Ik zei tegen hen: ‘Als u tevreden bent, keer me dan mijn loon uit; zo niet, laat het dan maar.’ En ze betaalden mij mijn loon uit, dertig sjekel zilver. 13Toen zei de HEER tegen mij: ‘Bied het de smelter maar aan, dat vorstelijke loon dat zij Me waard vinden.’ Dus bood ik de smelter dat zilver aan en smeet het bij hem in de tempel neer, 14en ik sloeg ook mijn andere staf, Eenheid, in stukken, om de broederschap tussen Juda en Israël te verbreken.

Zacharia 11:1-14NBV21Open in de Bijbel

Zacharia gaat als herder werken om beter te begrijpen hoe God naar de Israëlieten kijkt. Hij zorgt voor schapen zonder hoopvolle toekomst, schapen bedoeld voor de slacht. Om de schapen te leiden gebruikt hij twee stokken: Vriendelijkheid en Eenheid.
Hij merkt al gauw dat hij met Vriendelijkheid nergens komt. De andere herders staan symbool voor de leiders van Israël, en zij hebben geen respect voor hem. Met andere woorden: de leiders hebben geen respect voor God. Zacharias verliest uiteindelijk zijn geduld met hen, en breekt de tweede stok: Eenheid. Door een gebrek aan goed leiderschap en respect voor God wordt ook de eenheid tussen Israël en Juda gebroken.

Hoe toon jij aan God je respect voor zijn vriendelijkheid?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons