Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De goede herder komt

Bijbeltekst(en)

1Wanneer het voorjaar wordt,

vraag dan de HEER om regen.

Hij is het die onweerswolken maakt,

Hij schenkt de mensen stortregens

en gewas op het veld.

2Orakels zijn bedrog

en waarzeggers vertellen leugens:

wat zij dromen komt niet uit,

hun troost bestaat uit holle woorden.

De mensen dolen rond als schapen,

ontredderd, want een herder is er niet.

3Woedend ben Ik op de herders, en de bokken zal Ik weten te vinden. De HEER van de hemelse machten zal zich ontfermen over het volk van Juda, zijn kudde, en het tot zijn prachtig strijdros maken. 4Uit dit volk komt de hoeksteen voort, de tentpin en de oorlogsboog, uit dit volk komen alle overwinnaars. 5Krijgshaftig zullen ze in de strijd de vijand in het slijk vertrappen. Ze zullen overwinnen, want de HEER staat hen bij, maar zij die hoog te paard zitten gaan roemloos ten onder.

Zacharia 10:1-5NBV21Open in de Bijbel

Zacharia is heel stellig: God geeft regen, waardoor alles groeit. We zijn van zijn gunst en zegen afhankelijk. En toch roept Zacharia de mensen op om God om regen te vragen. God wil zorgen, God wil dingen wil laten groeien. Maar Hij vindt het ook belangrijk dat het volk met Hem in contact is, zoals schapen luisteren naar de herder. God wil samenwerken. Hij zal helpen, maar het volk zal zelf moeten bidden om regen en moeten vechten om de vijanden te verslaan.
Bid. Vecht. Maar alleen vanuit het geloof dat God sterk maakt, dat Hij kracht geeft, helpt en redt.

Wat heb jij nodig? Heb je God daar al om gevraagd? Hoe kun jij met Hem samenwerken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons