Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Feest!

Bijbeltekst(en)

18En de HEER van de hemelse machten richtte zich tot mij: 19‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: De vastendagen in de vierde en de vijfde maand en de vastendagen in de zevende en de tiende maand zullen voor Juda veranderen in blijde feestdagen vol vreugde en vrolijkheid. Maar let wel: houd de vrede en de waarheid in ere! 20Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. 21De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: “Ga met ons mee. Wij zijn op weg om de HEER van de hemelse machten om raad te vragen en zijn gunst af te smeken.” 22Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse machten te raadplegen en zijn gunst af te smeken. 23En dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.”’

Zacharia 8:18-23NBV21Open in de Bijbel

Het Joodse volk lijkt niet veel voor te stellen, het is klein in aantal (8:6) en de tempel en hun stad zijn nog niet afgebouwd (6:15). Het is daarom nauwelijks voor te stellen dat mensen vanuit allerlei werelddelen naar Jeruzalem zullen komen om de God van Israël te aanbidden. Maar ze zullen komen, belooft God. De toekomst zal er anders uitzien. Hoe slecht de situatie nu ook is, er is hoop.

Ken je nog meer uitzichtloze situaties in de wereld of in jouw eigen leven? Kun je geloven dat er door God hoop is voor wie in Hem gelooft?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons