Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hou vol!

Bijbeltekst(en)

9Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nu jullie deze woorden uit de mond van de profeten hebben gehoord, moeten jullie volhouden. Het huis van de HEER van de hemelse machten is nu gegrondvest; de herbouw van de tempel is begonnen. 10Eerst bracht de arbeid van mens en dier niets op, en wie maar een voet buiten de deur zette werd belaagd, want Ik had iedereen tegen iedereen opgezet. 11Maar nu behandel Ik jullie niet meer als vroeger – spreekt de HEER van de hemelse machten. 12Nu is het zaad gezegend: de wijnstok zal vrucht dragen, de aarde zal haar opbrengst geven, de hemel zal zijn dauw afstaan. Dit alles zal Ik schenken aan wie er van dit volk nog over zijn. 13Vroeger golden jullie bij de andere volken als vervloekt, Juda en Israël, maar nu Ik jullie te hulp kom, zullen ze jullie als gezegend beschouwen. Wees dus niet bang en houd vol! 14Want dit zegt de HEER van de hemelse machten: Toen jullie voorouders mijn toorn opwekten, nam Ik me voor dit volk kwaad te doen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en dat heb Ik ook gedaan, zonder erop terug te komen. 15Maar nu heb Ik me voorgenomen om het goede te doen voor het volk van Jeruzalem en Juda. Wees dus niet bang. 16Hier moeten jullie je aan houden: Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken in de poort; 17wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot meineed, want daar heb Ik een afkeer van – spreekt de HEER.’

Zacharia 8:9-17NBV21Open in de Bijbel

Wie een moestuin heeft, weet dat je niet meteen vruchten ziet als je zaait. Het vraagt geduld, volharding en hoop dat je uiteindelijk zult kunnen oogsten. De bouwers van de tempel zien het eindresultaat nog niet. Het is daarom moeilijk om het zware werk vol te houden. Om te blijven hopen en geloven dat de stad ooit af en bewoond zal zijn. Het kan helpen om te kijken naar wat je zaait, niet (alleen) naar wat je oogst. Zaai eerlijkheid en vrede, waarheid en goedheid (vers 16). En hou vol!

Wat zaai jij vandaag en wat hoop je dat het je zal opleveren? Zaai liefde, geloof, hoop – dat zal God zegenen!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons