Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het komt goed

Bijbeltekst(en)

6Ik zal het volk van Juda onoverwinnelijk maken en de nakomelingen van Jozef laten zegevieren. Ik ben vol zorg voor hen en zal hen veilig thuisbrengen. Dan zal het weer zijn als voorheen, alsof Ik hen nooit verstoten had, want Ik ben de HEER, hun God, en Ik zal hun gebeden verhoren. 7Het krijgshaftige Efraïm zal dronken zijn van vreugde, en wanneer hun kinderen dat zien, zullen ook zij zich verheugen en vol overgave juichen voor de HEER.

8Ik zal hen bij mij fluiten en hen samenbrengen, want Ik heb hen vrijgekocht. Ze zullen weer even talrijk worden als vroeger. 9In den vreemde zal Ik hen vrucht laten dragen, in verre streken zullen ze Mij gedenken en hun kinderen grootbrengen, en dan zullen ze terugkeren. 10Ik zal hen terughalen uit Egypte en Assyrië, en hen samenbrengen in Gilead en de Libanon, maar daar zal niet genoeg plaats zijn voor hen. 11Wanneer ze door de zee trekken, die hen omspoelt, zal de HEER de golven bedwingen en de beddingen van de Nijl zullen droogvallen. Zo wordt de trots van Assyrië gebroken en wordt Egypte zijn scepter afgenomen.

12Met mijn hulp zullen ze onoverwinnelijk zijn, en zij zullen optrekken in mijn naam – zo spreekt de HEER.

Zacharia 10:6-12NBV21Open in de Bijbel

Het volk Israël is klein geworden, door de ballingschap en de overheersing door andere volken. Maar als God het volk weer groot en sterk heeft gemaakt, zullen de kinderen van het volk vreugdevol juichen voor God.
Als God denkt aan het sterke volk van Israël van de toekomst, heeft Hij de kinderen in gedachten. De ouders moeten de kinderen opvoeden in een vreemd land.
Ook wij brengen kinderen groot in een maatschappij waarin het christelijk geloof steeds minder een vanzelfsprekendheid is. Zacharia roept op: Vertel de kinderen over God. Vertel ze over zijn goede daden. Zo zullen ze Hem leren kennen, juichen voor God en gaan leven zoals Hij het wil.

Ben jij betrokken bij kinderen in je familie of je kerk? Wat kun jij doen om ervoor te zorgen dat ‘geloven’ voor hen gelijkstaat aan ‘vreugde’?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons