Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Winnen en verliezen

Bijbeltekst(en)

24Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. 25Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. 26Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? 27Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen. 28Ik verzeker jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen.’

Matteüs 16:24-28NBV21Open in de Bijbel

Maak twee woordwebben: één met ‘winnen’ en één met ‘verliezen’. Welke woorden uit de tekst horen erbij? Hoe zou jij dit in je eigen leven doen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons