Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Cooling down: Voor alles is een tijd

Bijbeltekst(en)

Alles heeft zijn tijd

1Voor alles wat gebeurt is er een uur,

een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

2Er is een tijd om geboren te worden

en een tijd om te sterven,

een tijd om te planten

en een tijd om te rooien.

3Er is een tijd om te doden

en een tijd om te helen,

een tijd om af te breken

en een tijd om op te bouwen.

4Er is een tijd om te huilen

en een tijd om te lachen,

een tijd om te rouwen

en een tijd om te dansen.

5Er is een tijd om te beminnen

en een tijd om zich te onthouden,

een tijd om te omhelzen

en een tijd om af te weren.

6Er is een tijd om te zoeken

en een tijd om te verliezen,

een tijd om te bewaren

en een tijd om weg te gooien.

7Er is een tijd om te scheuren

en een tijd om te herstellen,

een tijd om te zwijgen

en een tijd om te spreken.

8Er is een tijd om lief te hebben

en een tijd om te haten.

Er is een tijd voor oorlog

en er is een tijd voor vrede.

Prediker 3:1-8NBV21Open in de Bijbel

Dit stuk uit Prediker is een gedicht. Gedichten kunnen heel verschillende vormen hebben. Probeer eens een haiku te maken van de tekst van Prediker. Dat is een klein gedichtje dat uit drie regels bestaat. De eerste en de laatste regel hebben vijf lettergrepen, en de middelste regel heeft zeven lettergrepen. Welke haiku maak jij?

Voor alle dingen
bestaat er een eigen tijd.
Alles gaat maar door.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons