Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een laatste advies

Bijbeltekst(en)

Deel in het lijden

1Mijn kind, wees sterk door de genade in Christus Jezus. 2Wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. 3Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. 4Iemand die in krijgsdienst is laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. 5Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. 6De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. 7Denk na over wat ik zeg; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt.

8Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, 9en omwille van dit evangelie heb ik veel te verduren; ik ben zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten. 10Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus redding en eeuwige luister ontvangen. 11Deze boodschap is betrouwbaar:

Als wij met Hem gestorven zijn,

zullen we ook met Hem leven;

12als wij volharden,

zullen we ook met Hem heersen;

als wij Hem verloochenen,

zal Hij ons ook verloochenen;

13als wij Hem ontrouw zijn,

blijft Hij ons trouw,

want zichzelf verloochenen kan Hij niet.

2 Timoteüs 2:1-13NBV21Open in de Bijbel

Maak een lijstje voor jezelf van de opdrachten uit dit gedeelte waar je goed in bent. En: voer ze uit!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons