Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Focus: stop nooit

Bijbeltekst(en)

Wijsheid komt van de HEER

1Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg,

mijn richtlijnen altijd onthoudt,

2een open oor hebt voor wijsheid,

een geest die neigt naar inzicht,

3als je erom vraagt de dingen te begrijpen,

roept om scherpzinnigheid,

4ernaar zoekt als was het zilver,

ernaar speurt als naar een verborgen schat –

5dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is,

dan raak je met God vertrouwd.

6Want het is de HEER die wijsheid schenkt,

zijn woorden bieden kennis en inzicht.

7Aan wie rechtschapen is geeft Hij voorspoed,

voor wie op rechte wegen gaat is Hij een schild.

8Hij waakt over de paden van het recht

en beschut de weg van wie Hem trouw zijn.

9Als je in acht neemt wat ik zeg,

zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is,

dan volg je altijd het juiste spoor.

10Want wijsheid zal je geest doordringen,

je koestert je in kennis.

11Bedachtzaamheid zal je behoeden,

inzicht houdt de wacht

12om je af te houden van verkeerde wegen,

om je te beschermen tegen leugenaars,

Spreuken 2:1-12NBV21Open in de Bijbel

Je moet nooit stoppen met zoeken naar wijsheid. Verstop eens in je huis of bij familie of vrienden een mooie Bijbeltekst op een briefje. Zo kun je mensen verrassen als zij ineens een Bijbeltekst vinden die iets voor jou betekent.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons